Enviar candidatura ahora »

Jefe/a de línea- Titulación IWE/IWT (SOLDADURA)

Fecha:  7 jul. 2024
Empresa:  CAF SA
Ubicación: 

BEASAIN, ES

Funtzioak eta erantzukizunak | Funciones y Responsabilidades

[EUS] Lidergo-gaitasuna, pertsonen kudeaketan esperientzia eta fabrikazio-eremu guztietan helburuak lortzera bideratua dagoen pertsona bat behar dugu:

 • Fabrikazio-lerroen definizioan, ezarpenean eta optimizazioan, kostuak kontrolatzeko eta hobetzeko helburuekin - Lead Time.
 • Entrega-epeen helburuak lortzeko.
 • Lidergoa, Kalitatearen sailarekin batera, indikatzaileen etengabeko hobekuntzan (bai Kalitate gabeko puntuetan eta Kostuetan).

Pertsona horrek diziplina anitzeko talde bat gidatu beharko du, produkzio-prozesu optimoa ezarriz, fabrikazio-kostuak definituz eta monitorizatuz.

Entregen plangintzan oinarrituta, materialen hornidura egokia behar bezala kontrolatu, fabrikazio-sekuentzia definitu eta eguneroko entrega-epeak zorrotz betetzen direla ziurtatu beharko ditu.

Azkenik, hobekuntza-ekintzak gidatuko ditu, kalitate ezaren kostuak hobetzea helburu.

 

[CAS]  Se requiere persona con capacidad de liderazgo, experiencia en gestión de personas, encaminado al logro de objetivos en los diferentes ámbitos de Fabricación:

 • Definición, implantación y optimización de las Líneas de Fabricación, con objetivos de control y mejora en Costes - Lead Time.
 • Consecución de los objetivos de plazos de entrega.
 • Liderazgo, junto a Garantía de Calidad, de una mejora constante de los indicadores (tanto en puntos y costes de No Calidad).

Esta persona deberá liderar un Equipo Multidisciplinar, implantando el Proceso Productivo óptimo, definiendo y monitorizando los Costes de Fabricación.

Además, deberá de responsabilizarse de controlar adecuadamente, en base a la Planificación de Entregas, gestionando adecuadamente los Cargas / Capacidades de las Líneas.

Finalmente, pilotará las Acciones de Mejora, persiguiendo la mejora de los Costes de No Calidad.

Formakuntza akademikoa | Formación requerida

[EUS] Ingeniaritzako unibertsitate-prestakuntza (goi-mailako ingeniaria/masterra) edo lizentziatura teknikoa eta Soldadurako nazioarteko ingeniari eta teknikari ikastaroa (IWE/IWT titulazioa)

 

[CAS] Formación universitaria en Ingeniería (Ingeniero Superior/ Máster) o Licenciatura técnica y  Curso de Ingeniero/a y Técnico/a Internacional en Soldadura.(Titulación de IWE/IWT)

Eskatutako esperientzia profesionala | Experiencia profesional requerida

[EUS] Fabrikazioan esperientzia izatea, garrantzi jakin bateko giza taldeen buru izatea eta, ahal dela, muntaia-kateetan/SOLDADURAn.

 

[CAS]  Experiencia en Fabricación, liderando grupos humanos de cierta entidad y preferiblemente, basados en Cadenas de Montaje/SOLDADURA.

Konpetentziak | Competencias

[EUS]  Gaitasun pertsonalak:

 • Harremanetarako gaitasuna. Saiatua. Izaera eta Jarrera positiboa.
 • Aldaketak eta hobekuntzarako ikuspegia.
 • Fabrikazio-metodologia berriekiko (Lean Manufacturing), kalitatearekiko (Kaizen), logistikarekiko (Kitting) eta plangintzarekiko interesa.
 • Sail anitzeko ekipoak pilotatzeko gaitasuna (helburu komunak dituzten giro positiboak sortzea)

Positiboki baloratuko da:

 • Analisi-gaitasuna. Oso pertsona ordenatua behar da.
 • Industria-kostuen kontrolari buruzko ezagutzak (metodoak eta denborak).

 

[CAS] Capacidades personales:

 • Capacidad relacional. Carácter proactivo. Perseverante. Actitud positiva.
 • Fuerza de Carácter necesaria para impulsar cambios y mejoras.
 • Capacidad  para pilotar Equipos Multidepartamentales (generación de Ambientes positivos con objetivos comunes)
 • Interés por nuevas Metodologías de Fabricación (Lean Manufacturing), Calidad (Kaizen), Logística (Kitting) y Planificación.

Se valorará muy positivamente:

 • Capacidad analítica. Necesaria una persona muy ordenada.
 • Conocimientos de Control de Costes Industriales (Métodos y Tiempos).

Hizkuntza | Idiomas

[EUS] Gaztelania, Ingelesa eta Euskara

 

[CAS] Euskera, Ingles, Castellano

 

Enviar candidatura ahora »